Basvuru

Gençler Dijital Kültür Endüstri Sektörüne Giriyor Katılımcı Formu

Kültür endüstrisinin son yıllarda geçirdiği dönüşümün dijital alana kayması klasik yaklaşımların değer kaybetmesine neden olmuştur. Gençlerin kültür endüstrisinin bu yeni ve bilişime dayalı ekosistemine dahil olması için belli başlı dinamiklerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Spordan sanata birçok alanı etkileyen kültür endüstrisinin dijitalleşmesi dijital telifin, dijital kültürün dijital sergilerin ve en nihayetinde dijital ürünün değerini artırmıştır. Gençlerin bu ekosisteme dahil olması için söz konusu yeni alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmesi ülkemizin katma değer üretimi konusunda önemli bir adım olarak ön plana çıkmaktadır. Bu projenin amacı 16-30 yaş aralığındaki gençlerin bu yeni trendde var olmasını sağlamaktır. Dijital kültür endüstrisinin “Non-Fungible Token” (NFT) tabanı içerisinde dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcı üzerine inşa etmek gerekmektedir. Dijital kültür endüstrisinin dijital ekosistem teknolojisi ile buluşturulması ile kültür endüstrisi başka bir evreye girmektedir. Bunun yanında dijital alanda var olmak gerekli görselleştirme ve animasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması ve gençlerin erişemediği bu eğitimlere yönelik dezavantajın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu projenin nihai hedefi dijital kültür endüstrisinin gençler arasında bilinirliğini artırmak ve dijital ürünlerin Türkiye ekonomisine katkı yapmasını sağlamaktır.
İnternet ve Medya Bilişim Federasyonu (İMEF) ve Kültür Turizm Bakanlığı işbirliğinde geliştirilmiş bir eğitim modülüdür. İMEF tarafından yürütülecek bu eğitimin içeriği interaktif ve katılımcı bir süreçle tasarlanmıştır.
Bu amaçla aşağıdaki eğitimler verilecektir;
1- Kültür Endüstrisi ve Dijital Çağ
2- Dijital Dönüşüm
3- Dijital Telif /Mülkiyet
4- Görselleştirme/Animasyon
5- Dijital Ürün
6- Dijital Piyasa
7- Dijital Sanat Üretimi

Bu eğitim kapsamında toplam 100 genç eğitim almaya hak kazanacaktır. 40 Ankara’da ikamet eden ve derslere yüz yüze katılacak (Ankara hacı Bayram Veli Üniversitesi) 60 zoom üzerinden online olarak Türkiye’nin herhangi bir yerinden katılabilecektir.

Seçim kriteri;
1- 16-30 Yaş aralığındaki gençler
2- Dijital dönüşüm bağlamında blockchain teknolojisine ilgi duyan ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan gençler (Grafik tasarım, reklamcılık, iletişim vs)
3- Eğitimlerin tamamına katılım zorunludur ve bu taahhüttü yerine getiren gençler

Faaliyetin Tanımı/Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

Proje duyurusuna çıkılması/katılımcıların belirlenmesi/Katılımcıların oryantasyonu Ankara 15/05/2022 10/06/2022 (Proje ekibi)
Eğitim 1 – Kültür Endüstrisi ve Dijital Çağ-(10/06/2022)
Eğitim 2- Dijital Dönüşüm (13/06/2022)
Eğitim 3-Dijital Telif Mülkiyet (16/06/2022)
Eğitim 4-5 Görselleştirme/animasyon 1-2 (18/06/2022-20/06/2022)
Eğitim 6-7 Dijital Ürün ve Dijital piyasa (22/06/2022-24/06/2022)
Eğitim 8- Dijital Sanat üretimi 1-2 (26/06/2022 -28/06/2022)
Çalıştay/Dijital sergi Ankara (03/07/2022 )
Sonuç Raporunun yazılması ve eğitim modülünün hazırlanması (04/07/2022-30/07/2022)(Proje ekibi)

Not: eğitimlerin saatleri ve eğitimin yapılacağı yer seçilen katılımlara iletilecektir.