TARİHÇE

İMEF (İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu) NEDİR?

İMEF, İnternet-Medya- Bilişim Dünyası başta olmak aüzere verdiği/vereceği hizmetlerle ve üstlendiği misyonla insanları “İnsan Noktası”nda birleştiren, etki alanı ülke sınırlarımızı aşmış  ulusal ve uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşudur…

İMEF NEDEN VAR? “BİZ NEDEN VARIZ”

Federasyon, çalışmalarını yürütürken ülkemizin gelişmesi ve evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi, ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, ulusal ve uluslararası boyutta barışa hizmet; sivil toplumun kurumsallaşması ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması konularını da gözetilir. 

Diğer taraftan İMEF, Türkiye ve Anadolu’nun ortak değerleri üzerinde yasal birliktelikler oluşturmak; birlikte yaşama kültürü ve ulusal ortak değerlerimizin korunması, ülkemizin gelişmesi ve evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi, ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, ulusal ve uluslararası boyutta barışa hizmet; sivil toplumun kurumsallaşması ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması konularında çalışmalar yapar.

Biz, her alanda “insan” unsurunun evrensel değerlerle yaşatılması için varız.

Biz, her alanda yenilenmenin yaşandığı çağımızda internet,  bilişim ve medyanın çağın gereklerine uygun kullanımında insanlar için hem sanal dünyada hem de hakiki hayatta faydalı ve sağlıklı platformlar kurabilmek, insanlı ileri götürecek kalıcı projeler üretmek ve toplum hizmeti sağlamak için varız.

İNTERNET BİLİŞİM ÇAĞI VE İMEF’İN YERİ

İnternet yazının ve matbaanın icadı kadar önemli bir icattır. İnternet hepimizin çok iyi bildiği gibi son derece hızlı bir biçimde yaygınlaşmış ve hayatın her alanını etkilemeye başlamıştır. Hayatımızın her noktasına büyük etkisi bulunan internet, insan fıtratına uygun bir gelişmedir. Biz İMEF olarak internet”e  “insanlığın buluşma noktası”, kısaca “insan noktası” diyoruz.

İNTERNET –  YENİ EKONOMİ BAĞINTISI

“İNTERNET’İ  YENİDEN OKUMA”

Her şeyin para olarak görüldüğü ve ölçüldüğü günümüz  dünyasında internetin ekonomiye etkisine gelirsek, şunusöylemek mümkündür ki; internet ekonomisinin küresel yapısı, iktisadi anlamda küresel bölünmede artış anlamına da gelmektedir. Yeni ekonominin yaratacağı problemlerden biri de gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki gelir ve teknoloji uçurumunu artırma ihtimalidir.

Yeni ekonomide esas kazançlı olan ülkeler, OECD ülkeleri ve yeni sanayileşen ülkeler ile eğitim altyapısı yüksek, gelişmekte olan ülkeler olmaktadır.

Internet, gelişmekte olan ülkelerin yetişkin nüfusunun yaklaşık % 50’si için problem olacak şekilde okuma-yazma gerektirmektedir. Bu durum, gelişmekte olan ülkeler açısından eğitime daha büyük kaynak aktarımının gerekliliğini göstermektedir. 

Yeni ekonomi, bilgi ve fikir temelli ekonomi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yeni ekonomide başarıya ve refaha ulaşmak, teknolojinin yaratılması, ürün kalitesinin artırılması, fikirleri ve inovasyonu ekonominin tüm sektörlerine yerleştirilmesi mümkün olabilmektedir. Yeni ekonomi, ülkelere fırsatlar sunarken riskleri de beraberinde getirmektedir.

Türkiye açısından baktığımızda ise; “Yeni Ekonomi” olgusu oldukça yenidir. Türkiye, dinamiklerine bakıldığında, birçok gelişmekte olan ülkenin önünde yer almaktadır. Ülkemiz, özellikle, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması dolaysıyla, “yeni ekonomi” alanında önemli bir avantaja sahiptir. Buna karşın dinamik nüfus Türkiye’nin yeni ekonomide başarılı olması için yeterli donanımda ve bilinçte görünmemektedir. 

Bu noktada interneti, medyanın etki alanını ve bilişim teknolojilerindeki gelişimi iyi okumak gerekir. OECD verilerine göre ülkemizde internet son derece etkili kullanılmakta, ancak yeteri derece etkin kullanılamamaktadır. Hayatımızın her alanına girmiş olan internetin birçok konuda olumsuzluklarını yaşamakta, ancak yeterli eğitim ve teknik altyapımız olmadığından internetin yararlarından gerekli şekilde faydalanamıyoruz.

Bu alandaki, en temel sorun, internet teknolojisi kaynaklı değil, eğitim altyapısı, teknolojik altyapı, kültürel ve hukuki durum kaynaklıdır.

İMEF olarak interneti her fırsatta dövmeye çalışmak yerine, içinde barındırdığı hikmetleri araştırmak noktasında, “insan noktası”nda konuya yaklaşarak sistemli ve kararlı çaba sarfetmenin çok daha doğru olacağını düşünmekteyiz. İşte İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) tam da bu amaçla kurulmuş, internetin yararlarını en üst düzeye çıkarma çabası taşırken, eğitim, hukuk gibi konularda çalışmalar yaparak internet ve bilişimin insanların en az zarar göreceği  bir duruma gelmesi için çaba sarfetmektedir. Bu çabada da yaklaşımını “insan noktası”ndan hareketle gerçekleştirmektedir.

İMEF İNSANIN BULUNDUĞU HER ALANDA…

İMEF, insanın bulunduğu internet medya ve bilişim alanı ile bağıntılı her alanda yerini almıştır ve giderek daha da fazla alacaktır.

İMEF NELER YAPTI?

1. İnternet konusundaki çalışmalarımız arasında öncelikli sırayı, yeni medya düzeninin gerektirdiği “İnternet Editörü” isimli meslek dalını 2642,11 meslek kodu ile Türk Meslekler Sözlüğüne kazandırmamız almaktadır. Bu çalışmayı oldukça önemsiyoruz. Çünkü, Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde henüz bu düzeyde bir çalışma mevcut değildir. İMEF öncülüğünde “İnternet Editörü Eğitimi” eğitim-öğretim programı hazırlanmış; program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

2. İMEF, Yeni Anayasa’nın yapılandırılması sürecini de fırsat bilerek, ‘’Teknoloji Işığında Yeni Anayasa Çalışması’’ adı altında bir Anayasa çalışması yapmış; çalışmayı TBMM Başkanlığı’na sunmuştur. Gerçekleştirdiği bu çalışma ile; Anayasa gibi önemli ve anlamlı bir konuda da  sosyal sorumluluğunu yerine getirme gayreti içinde olmuştur. Bundan sonra da, aynı duyarlılığı göstermeye devam edecektir. AB ve ABD anayasalarında bile henüz yer almayan teknolojinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması konusunun, bizim anayasamızda yer alması son derece önemli olacaktır.

3.  Federasyonumuz üniversitelerle işbirliği içinde  akademik ölçekte “internet”in üç ayrı alanında  üç adet ders kitabı yazımı çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar internet okur yazarlığının gelişmesi adına çok önemli adımlar olacaktır.

4.  Federasyonumuz 28 Mayıs 2012 tarihinde Basın İlan Kurumu ile birlikte Rize’de basın mensuplarına yönelik olarak Türkiye geneli ” İnternet ve Yeni Medya Konferansı” düzenlemiştir. Bu tip çalışmalarla da basın mensuplarının yeni medyadaki hak ve sorumluluk bilincini arttırmayı ve sağlıklı bir medya düzeni oluşturmaya çalışmaktayız.

5. Federasyonumuz “İnternet Pazarlama Terimleri Sözlüğü” kitabını basarak, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmuş, insanımıza önemli bir eseri kazandırmıştır. Bu tip kitaplar internet ekonomisinin gelişimini sağlamak adına çok önemli adımlardır.

6. Federasyonumuz Ulaştırma Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Bünyesinde kurulan “Siber Güvenlik İnisiyatifine” dahil olup, bu hassas konuda da yasal düzenlemelerin yapılması ve halkın eğitimi noktalarında faaliyetlere başlamıştır. 

7. Federasyonumuz Uluslararası Bilişim Olimpiyatları’na katkı vermiş ve olimpiyatlarda jüri olarak organizasyona önemli katkılar sağlamıştır.

8. Ayrıca farklı devlet kurumları ve diğer STK’larla işbirliğine de, insanımızın kalkınması noktasında, önem vererek birçok sosyal, kültürel, ekonomik projeye de destek vermekte; proje ortağı olmaktadır.

9. Çok sayıda karar verici, üniversite, vatandaş ile görüşmeler yapılmış  ve konferans seminerler düzenlemiştir.

10.  Çok sayıda radyo ve televizyon programına katıldık;   gazete ve dergilerde, İnternet sitesinde yüzlerce haber ürettik.

11.  “Dijiprotect” isimli firmanın telif hakları dolandırıcısı halkı örgütleyerek  hukuki ve medyatik mücadele başlatarak on binlerce insanımızı kurtadık.

12. 19-22 Aralık 2014 tarihlerinde Eskişehir Kültür Başkenti Ajansı ile ortaklaşa düzenlediğimiz  “Türk Dünyası Medya Buluşmaları” son derece başarılı ve organizasyon olmuştur. Türkiye dahil 27 ülkeden 260 medya mensubu federasyonumuz tarafından Eskişehir^’de bir araya getirilmiş ve “Türk Medyasının Dünya Birlikteliğine Doğru” ciddi  adımlar atılmıştır. Kültürler arası etkileşimde yeni medyanın da tartışıldığı organizasyonumuz  “Uluslararası Türk Medyası”  platformunun da kuruluşu ile sonuçlanmış ve sekretaryasını da federasyonumuz üstlenmiştir.

13. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından verilen proje kapsamında Ankara’nın 24 ilçesinde Okullarda Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi vermiştir.

14. 2016 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Kapsamında ‘Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı – Farkındamıyız’ Projesini yürütmüş. Ankara, Kocaeli ve Samsun illerinde okullarda ve Gençlik Merkezlerinde Güvenli İnternet eğitimleri vermiş. 2000 çocuk arasında internet bağımlılığı araştırması yapmıştır.

15. 2016 yılında TRT Çocuk ile birlikte ‘Farkındamıyız’ adlı Güvenli İnternet kullanımı ile ilgili program çekmiştir.

İMEF YAYINLARI

İMEF “İnternet Terimleri Sözlüğü” isimli kitabı yayın dünyasına kazandırdı.

İMEF’İN PLANLADIĞI FAALİYETLER

 • Türkiye’deki internet haber sitelerinin bir çatı altında toplanarak, sorunlarının dile getirilmesi.
 • Başta “İnternet Editörlüğü” eğitimi olmak üzere, üniversitelerle işbirliği Adlî Bilişim, Dijital Vatandaş, İnternet Hukuku, Veri Güvenliği ve birçok alanda eğitimler.
 • İnternet Haber sitelerine Basın Kartı hakkını elde etmesi için çalışmalarda bulunulması.
 • AB, Kalkınma Ajansları gibi kurumlarla Medya ve Bilişim Projeleri
 • Güvenl,i İnternet Kullanımı eğitiminini tüm ülkede çocuklara yaygınlaştırılması.
 • Medya ve Bilişim sektörünün ilk sivil  ve alanında öncü olacak Hakemli Dergi ‘nin yayın hayatına başlaması.
 • Konferans ve seminerler,
 • Uluslararası yapılanma   

İMEF’İN  İNTERNET- BİLİŞİM-MEDYA ALANINDA TEKLİFLERİ

 • Dijital ekonomi master planı yapılarak bölgeler arası gelişmişlik farklarını arttırabilecek internetin gelir dağılımını daha da bozmaması sosyal devlet anlayışı için bir gerekliliktir.
 • Eğitim altyapımız internet okuryazarlığı konusunda kolay adapte olabilecek durumda olmadığından, internet okuryazarlığı konusunda çok acil bir eylem planı yapılmalıdır.
 • İnternetin her yerden ulaşılabilir olması avantıjını da kullanarak özellikle yeni medya konusunda ciddi adımlar atılmalıdır. Özellikle İletişim   Fakültesi mezunlarının gerekli ve geçici desteklerle bölgelere yayılmaları sağlanmalıdır. Mezun olan her gencimizin ulusal medyada iş bulabilme amacı ile her türlü olumsuzluğu kabullenme durumundan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu konuda eğitimden iş bulmaya kadar  geçecek süreçlerde faaliyet  gösterecek kurumlarımız mevcuttur. ( Türkiye İş Kurumu, KOSGEB; BİK, BYEGM  Bbu kurumların en önemlileridir.)
 • İleri bir demokrasi için oluşması  mutlak gerekli olan özgür medyanın  oluşturulabilmesi amacı ile özellikle yeni medya üzerinden  gelir kaynaklarının oluşması için yol gösterilmelidir. (Bu konuda  ciidi çabalarımız mevcutsa da ciddi bir sonuca ulaşamadık.)
 • Çocuklarımıza danışmanlık yapan öğretmenlerimizin muhakkak ve acil olarak internet konusunda eğitilmeleri şarttır. Öğretemenlerimiz internet ve bilişim teknolojileri konusunda birçok çocuğumuzun ihtiyaçlarına  cevap verecek durumda değildir.
 • Okullarımızda İnternet Ekonomisi, İnternet Sosyolojisi, İnternet Psikolojisi, İnternet Hukuku  gibi konuların ders olarak verilmesine başlanmalıdır. İnternet ekonomisinin geliştirilmesi açısından gereken en önemli husus eğitim altyapısının oluşturulması ve gerekli alt yapı yatırımlarının yapılmasıdır. Üniversitelerimizin ekonomi bölümlerine ”İnternet Ekonomisi” derslerinin konulması hayati bir önem arz etmektedir.
 • İnternet temel etkileşim alanlarından algılayabilmek amacı ile gerçek muhataplarından öğrenmeye çalışmalıyız.
 • E-ticaret alanının gelişmesi ve verimliliğinin arttırılması bu alanın güvenilir olmasına bağlı olacaktır. Veriler açıkça gösteriyor ki ülkemizdeki tüketicilerin e-ticarete olan güveni son derece azdır. Bunun yanında e-ticarette doğru vergilendirme de devletin vergi kaynaklarını arttıracak ve e-ticarette rekabetin sağlanmasına yardımcı olacaktır.
 • Özellikle dezavantajlı guruplar arasında yer alan engellilerimizin internetin uzaktan erişim avantajını da kullanarak istihdam edilmeleri hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan büyük önem arz etmekte ve büyük bir fırsat oluşturmaktadır.
 • Gerek devletin, gerekse özel sektör yatırımcılarının internet ekonomisinin etkinliğini arttırabilmek için konu ile alakalı kitap basımına ağırlık vermesi son derece büyük önem arz etmektedir. Ekonominin yeni tirendi olan internet ekonomisi hakkında tek kitabın bile yazılmamış olmasını, çok büyük bir eksiklik olarak kabul ediyoruz. Oysa bu konuda yazılmış onlarca kitabın olması gerekirdi.

SONUÇ OLARAK

Çağımızın internet-medya-bilişim teknolojileri ile şekillenen yeni dünyasında ve dolayısıyla “yeniden şekillenen” insan ve insan-toplum diyaloğunda karşımıza çıkan  temel sorunları ancak “İNSAN NOKTASI”nda iletişim ve diyaloğa önem veren İMEF çatısı altındaki “farkındalık yaratan projeler ve toplum hizmeti çalışmaları çözebilir.