YÖNETİM KURULU

Süleyman Hasan BASA Yönetim Kurulu Başkanı
Cüneyd ALTIPARMAK Başkan Vekili (TİMBİR)
Nizamettin BİLİCİ Başkan Vekili (BHA)
Abdurrahman AKSU Genel Sekreter (İMEF-PROJE)
M. Fikri KANIVAR Genel Sayman
Muhammet KAÇAR Başkan Yardımcısı (BHA)
Alper Evren ŞAHİN Başkan Yardımcısı (BİLİŞİM)
Cengiz AKSAN Başkan Yardımcısı(BHA)
İbrahim EKSİLMEZ Başkan Yardımcısı(BHA-YAYIN)
Hasan Yavuz BAKIR Başkan Yardımcısı(İMEF)
ALİ BULUR Başkan Yardımcısı(BHA-PROJE İDARİ)